Udarac zapada

Industrijska revolucija je zadala prvi udarac svijetu islama... Ovo je podsjećalo na igru mačke i miša nakon što mu zada zastrašujući udarac... Naravno, od tog vremena pa do dana današnjeg Zapad se, nakon što je nanio udarac svijetu islama, igra njime.