Časno ime Allahovog Poslanika

Koju pouku vjernik treba da izvuče iz ovog hadisa?