Hazreti Fatima i njena ljubav prema Božijem Poslaniku

Fethullah Gülen Hodžaefendija u ovom kratkom predavanju govori o hazreti Fatimi, njenoj ljubavi i čežnji prema Božijem Poslaniku, kao i potrebi da svi muslimani osjećaju jaku ljubav i privrženost prema poslaniku Muhammedu, a.s., i njegovoj časnoj porodici.