Dr. Šerif bin Hatim el-Avni o Fethullahu Gülenu i Hizmetu

Dr. Šerif bin Hatim el-Avni, poznati saudijski učenjak i profesor na univerzitetu Ummu'l-Kura u Mekki. Duži period je član gornjeg doma parlamenta Saudijske Arabije.