• به عبارت دیگر: گفتگو با فتح الله گولن
  • علامه گولن به عنوان يك نويسنده
  • زنان محكوم در ميدان و محروم از حق
  • اولين راپور و اولين تحقيق
  • گاه شناسی زندگی استاد محمد فتح الله «گولن»
  • به عبارت دیگر: گفتگو با فتح الله گولن

  • علامه گولن به عنوان يك نويسنده

  • زنان محكوم در ميدان و محروم از حق

  • اولين راپور و اولين تحقيق

  • گاه شناسی زندگی استاد محمد فتح الله «گولن»

تازه ترین موضوعات

جوانمردي و هديه دادن

1699 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
فتح الله گولن واقعاً سخاوتمند است. او مي‌گويد: «من به اعتبار خانواده و اطرافيان در بستري پرورش…

وفاداري او نسبت به دوستان، اشياء و خاطره‌ها

1634 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي استاد فتح الله گولن، تواضع اوست. اين تواضع كه مي‌توانيم آن را هم استاد…

كركتر و مزاج استاد

1652 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي استاد فتح الله گولن، تواضع اوست. اين تواضع كه مي‌توانيم آن را هم نتيجۀ…

وصيت «مرا در افغانستان دفن كنيد»

1953 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
در سال‌هاي 1990 كه در افغانستان جنگ‌هاي داخلي ادامه داشت ميان نيروهاي طالبان و جنبش شمال جنگ سختي…

تلاش و پشتكار او

1644 فيض محمد «عثماني»
فتح الله گولن
چنان‌كه در صفحات پيشين ذكر شد فعاليت استاد محترم از امامت مسجد و واعظي و سپس مديريت ليليۀ «كاستانه…