Fitorja e të Mirës dhe e të Bukurës

E mira, e bukura, drejtësia dhe virtyti janë tharmi esencial i kësaj bote. Sido që të bëhet, herët a vonë, bota do të hyjë në udhë dhe askush s'do të ketë fuqi ta pengojë këtë!