Ai me Jetën të Begatë

Më jetëgjatët nuk janë ata që jetojnë më gjatë, por ata që, duke u përpjekur, dinë të marrin më shumë prodhime nga jeta e vet. Sipas këtij kriteri, ashtu siç do të ketë njëqindvjeçarë jetëshkurtër, do të ketë edhe pesëmbëdhjetëvjeçarë që, me prodhimet e marra qysh në atë moshë -prodhime që njeriut të zakonshëm do t'i duheshin mijra vite për t'i siguruar- u ka arritur kryet në qiej...