E Keqe

Edhe sikur atyre që bëjnë keq, askush të mos u bëjë gjë, është e pashmangshme që një ditë pa tjetër të kapen nga vetë e keqja e vet. Sigurisht, rruga e të këqiave që zgjatet e shkon, herët a vonë do të soset duke përfunduar në humnerën e asgjësimit!..

***

Të këqiat aksidentale, edhe nëse duken të vazhdueshme, janë të përkohshme. Kur t'u mbushet jetëgjatësia e natyrshme, edhe ato, si gjërat e tjera, vdesin e shkojnë. Ç'e do se, disa herë, na i rrëmbejnë edhe vlerat tona njerëzore...