Kalamanj

Duke e quajtur konsideratën e të mëdhenjve për ne, nevojën tonë dhe shenjë të madhërisë së tyre e, pastaj, duke i shfrytëzuar edukatën dhe respektin tonë si pretekst të vazhdimësisë së asaj konsiderate, duhet të ruhemi nga sjelljet e padenja në mënyrë që të mos biem në pozitë rrugaçërie. Mjerë për ata që, si të ishin kalamanj tekanjozë, e shpërdorojnë konsideratën e të tjerëve për ta!..