Pishtari i Errësirës

Namazi i pasmesnatës është si një pishtar në duar të njeriut përballë errësirës së gjatë të natës. Në fakt, edhe secili prej namazeve të pesë kohëve është kah ndriçon një pikë të errësirës së njeriut, kah u lëshon dritë fragmenteve të caktuara të kohës. Po të mos jetë namazi, njeriu nuk mundet të ecë në vijën e fesë dhe nuk mund të bëhet i drejtë. Kur Profeti nuk e pati falur në kohë namazin e pasmesnatës, e pati plotësuar ditën. Me këtë, gjithsesi, pati dashur të na jepte mësim që të mos lemë zbrazëtirë në jetën tonë...