Thellësi

Struktura ndiesore te njeriu zhvillohet në përpjesëtim të drejtë me jetën që jetohet, me brengat dhe ankthet që përjetohen. Botët ndiesore të njerëzve që s'e kanë vrarë mendjen, që s'kanë ndjerë brengë e ankth, pra edhe që kanë mbetur gjithmonë jashtë jetës, ashtu si edhe aftësitë e tjera, kurrsesi nuk u zhvillohen dhe ata kurrë nuk mund të bashkohen e të bëhen një me qenien...