Në Fillim Plan

Duke planifikuar një iniciativë apo punë çfarëdo, krahas shkaqeve shtytëse për te qëllimi, duhen kaluar një për një në sy edhe pengesat e mundshme në mënyrë që më pas as të kritikohen mangësitë që do të shfaqen, as dhe besimi i të tjerëve ndaj nesh të lëkundet!