Njeriu i Kauzës

Fundja, nuk është kusht që burrat e së vërtetës të rrojnë pa tjetër mbi rrogozë!

***

Njeriu i kauzës nuk e ndryshon qëndrimin as kur është në fitore, as kur është në humbje!

***

Pa u rritur në shtëpitë e sakrificës, domethënë, pa u pjekur e maturuar me durim, çdo pritje është iluzion bruto!..