Uniteti Brenda-Jashtë

Ata që ngrihen të shtrojnë botën, së pari duhet të shtrojnë veten. Sigurisht, në fillim duhet ta mbajnë pastër botën e tyre të brendshme nga urrejtja, neveria, zilia, kurse botën e tyre të jashtme, nga të gjitha llojet e sjelljeve të këqia në mënyrë që të bëhen shembull për të tjerët! Sado të shkëlqyera të jenë mezazhet e ofruara nga njerëz që nuk kanë mundur ta kontrollojnë botën e tyre të brendshme, nuk kanë mundur të luftojnë me egon e vet dhe nuk kanë mundur të fitojnë mbi botën e tyre ndiesore, nuk do të mundin të zgjojnë emocione në shpirtrat; edhe në zgjofshin, nuk do të mund të lenë mbresë të gjatë...