Mallkimet

Ashtu siç ndodhen në trupin e njeriut një sërë pikash që paraqesin rëndësi për jetën e tij, edhe në trupin e shoqërisë janë të pranishme veçanti shumë të rëndësishme si besimi, vetëdija historike, kultura kombëtare e ideja kombëtare. Ashtu siç është për individin e paracaktuar dhe e pashmangshme tronditja dhe shembja nëse njëra nga pikat jetësore në trupin e tij goditet, ashtu edhe për kombet shembja nëse njëra prej këtyre elementëve me rëndësi krejt të veçantë merr plagë e dëmtohet. Një mijë mallkime atyre që luajnë me besimin dhe historinë e kombit! Një mijë mallkime armiqve të së shkuarës! Një mijë mallkime shkatërruesve të idesë dhe kulturës kombëtare! Një mijë mallkime keqndjellësve që e shohin dhe e tregojnë të errët të ardhmen tonë!