Parajsa

Parajsa s'është vendi as i përparimit, as i regresit. Ajo është klima e zhytjes në kënaqësi...