Prezident Heydər Əliyevin Gülənə məktubu‎

Türkiyə Qəzetçilər və Yazıçılar Vəqfinin sədri
cənab Fəthullah Gülənə

Hörmətli Fəthullah Gülən,

Yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyim münasibəti ilə göndərdiyiniz təbrikə görə təşəkkürümü bildirir, Sizə möhkəm cansağlığı və uğurlu fəaliyyət arzulayıram.

Hörmətlə,

Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti

Bakı şəhəri, "12" dekabr 1998-ci il
No 1/914