Dil haqqında

Dil, Rəhməti Sonsuz olan Allahın insanlara lütf etdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. İnsan, onunla insanlığını tərənnüm edir, onunla elmlərdən bəhrələnir və onunla gələcək nəsillər arasında yaşayır,onlara ənənəni ötürür... Görəsən, onu pozub quş dilinə çevirənlər, işlədikləri xəyanətin böyüklüyünün fərqindədirlərmi?