Musliman ne može biti terorista

Hodžaefendija skreće pažnju na čistoću islama, te da se islam i muslimani ne mogu poistovjetiti sa terorizmom i teroristima. Islam i u situacijama ratovanja propisuje vjernicima na koji način mogu ratovati i šta se ne smije raditi u toku ratovanja...