Značaj i veličina strpljenja...

Poruke Hodžaefendije vjernicima koji služe vjeri, o važnosti strpljivosti i izdržljivosti u uslovima teških iskušenja i smutnje.