Zahvale

Analiza Gülenovog pokreta

Osjećam svoju dužnost da zahvalim Ihsanu Yilmazu, Ahmetu Kuruu, Joshui Hendricku, Bernadetti Andrea, Mustafi Gurbuzu i Huseynu Šentirku za pregledanje rukopisa ove knjige prije njezina publiciranja. Njihova konstruktivna kritika i uređivačke intervencije jako su doprinijeli da tekst ove knjige dobije svoj konačni oblik. Neobično cijenim njihovu saradnju i veoma sam im zahvalan na izdvojenom vremenu – na svakome momentu – koga su otrgli od svojih brojnih akademskih obaveza dok su nadgledali ovaj projekt. Također sam zahvalan Aliju Kose, Nagihanu Halilogluu, Sulejmanu Derinu i Mehmetu Fatihu Serenliju za prijevod većine ovih tekstova koji su izvorno napisani na turskome jeziku.