Prof. dr. Muhammed Babaammi govori o Hizmetu i Fethullahu Gülenu

Prof. dr. Muhammed Babaammi, alžirski je učenjak, istraživač i pisac. Područja njegove ekspertize su akaid (Islamsko vjerovanje), tefsir (tumačenje Kur'ana) i socijologija. Autor je više naučnih djela i publikacija. Interesantno je da je na njega dubok trag ostavio rahmetli Alija Izetbegović, čije je mišljenje uzimao kao osnovu pri izradi svoje doktorske disertacije.