Диалогът през призмата на исляма

Диалогът през призмата на исляма

Последното десетилетие на ХХ век, белязано от войните при разпадането на бивша Югославия, както и началото на ХХІ век, разтърсено от терористични актове в различни краища на света, поставиха с нова сила въпроса за необходимостта от диалог между цивилизациите, между представителите на най-разпространените световни изповедания. Мирогледно различният подход към тази фундаментално важна за човечеството тема, очерта взаимно изключващи се позиции: От Хънтингтън и неговата предвзета теория за "сблъсък на цивилизациите" до хуманния и пацифистки подход на интелектуалци, учени и духовни лидери, които работят за разпространяване на възгледа за възможен диалог между привържениците на християнството, исляма, юдаизма, будизма, разбира се, и с непринадлежащите към определена конфесия прогресисти, просвещенци като Жан Жак Русо и Волтер, хуманитаристи и технократи.

Покажи брой
Заглавие Автор
Предговор Д-р Антонина Желязкова
Диалогът – път към по-добър и човечен свят Проф. Цветан Теофанов
Изясняване на понятийните значения Фетхуллах Гюлен
1. Що е диалог? Фетхуллах Гюлен
2. Какво е междурелигиозният диалог? Фетхуллах Гюлен
3. Какво не е междурелигиозният диалог? Фетхуллах Гюлен
4. Може ли да се смята, че усилията за междурелигиозен диалог биха могли да се използват за други цели? Фетхуллах Гюлен
5. Междурелигиозният диалог наистина ли е задължение; задължен ли е искреният мюсюлманин да се сближава с останалите? Фетхуллах Гюлен
6. Различните качества на Пророка на исляма Фетхуллах Гюлен
Основи на диалога в Корана Фетхуллах Гюлен
1. Кои са хората на Писанието? Юдеите и християните хора на Писанието ли са? Фетхуллах Гюлен
2. Има ли знамения, които заповядват диалога с хората на Писанието? Фетхуллах Гюлен
3. Как трябва да разбираме знаменията „не взимайте юдеите и християните за ближни”, „И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра” и знамения със сходно съдържание? Фетхуллах Гюлен
„И ги убивайте там, където ги сварите...” (Коран, 2: 191) Фетхуллах Гюлен
5. Дали „спазването на обещанието” е важно за мюсюлманите при взаимоотношенията им с представителите на другите религии? Фетхуллах Гюлен
6. Знамението: „И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах! А престанат ли, тогава да не се враждува, освен против угнетителите!” (Коран, 2: 193) не е ли причина за обявяване на война? Фетхуллах Гюлен
7. Според Корана мирът или войната е по-важна във взаимоотношенията с немюсюлманите? Фетхуллах Гюлен
8. Вярно ли е твърдението, че знаменията за война в Корана отменят знаменията за мир? Фетхуллах Гюлен
9. Понятията диалог и джихад не са ли противоположни? Фетхуллах Гюлен
Основи на диалога в традицията на Пратеника на Аллах Фетхуллах Гюлен
1. Какви са били взаимоотношенията на Пратеника с хората на Писанието в ранния период в Мека? Фетхуллах Гюлен
Споразумението в Медина не е ли проект за взаимно съжителство? Може ли то да се счита за основа на диалога? Фетхуллах Гюлен
Има ли Пратеника на Аллах други споразумения с юдеите и християните, освен това в Медина? Фетхуллах Гюлен
Имал ли е Пратеника на Аллах търговски или социални контакти с хората на Писанието? Фетхуллах Гюлен
Как трябва да разбираме водените битки с юдейските племена Хайбер, синовете на Курейза и др., и прогонването на юдеите от Медина? Фетхуллах Гюлен