Печат

4. Може ли да се смята, че усилията за междурелигиозен диалог биха могли да се използват за други цели?

Написана от Фетхуллах Гюлен на . Публикувано в Диалогът през призмата на исляма

Рейтинг
УжаснаОтлична 

Може ли да се смята, че усилията за междурелигиозен диалог биха могли да се използват за други цели?Отговорите на въпросите какво е и какво не е междурелигиозен диалог показват нашата гледна точка. Това не означава, че всеки трябва да мисли като нас. Следователно в процеса на разясняване на тази дейност, всеки ще може да даде своя правилен отговор.

В публикуваната декларация след Втория Ватикански събор на католическата църква се посочва: „Векове наред между християни и мюсюлмани е имало противоречия и неразбирателства, които Събора иска да забрави и да поощри взаимното разбирателство, призовавайки хората заедно да работят за социалната справедливост, моралните ценности, мира и свободата на всички хора по света.” Но в декларация, подписана от папа Йоан Павел Втори, ясно е подчертано, че междурелигиозният диалог може да се използва и като начин за разпространение на християнството: “Междурелигиозният диалог е средство за разпространение на напътствията на Библията. Методът за съвместно опознаване и обогатяване, както и посредничеството, служи на църквата: „Да известява напътствията на Библията на нехристияните.” С това послание ясно се подчертава, че междурелигиозният диалог може да се приеме като мисионерство в полза на християнството.

Понятието междурелигиозен диалог се популяризира по време на Втория Ватикански събор продължил от 1962 до 1965 г. и този факт е причина за пораждането на съмнения в мюсюлманските среди. Затова и позициите спрямо този процес се групират на три – в първата група влизат положително настроените лица, във втората – отрицателно настроените, в третата – предпазливите. Първите не подлагат на съмнение междурелигиозния диалог, а вторите имат различни опасения с оглед на историческите последствия и не могат да приемат диалога. Според тях междурелигиозния диалог не е решение, а проблем. Предпазливо мислещите хора заемат позиция тогава, когато е налице резултат от този диалог.

Искам още веднъж да подчертая, че не бива междурелигиозният диалог да бъде смятан за мисионерство. В рамките на религиозната свобода, едно е да се известява религията, друго е да се мисионерства. Съобразителността и внимателните действия могат да премахнат всички съмнения около връзките, нормите и формите на общуване.