Диалогът през призмата на исляма

Диалогът през призмата на исляма

Последното десетилетие на ХХ век, белязано от войните при разпадането на бивша Югославия, както и началото на ХХІ век, разтърсено от терористични актове в различни краища на света, поставиха с нова сила въпроса за необходимостта от диалог между цивилизациите, между представителите на най-разпространените световни изповедания. Мирогледно различният подход към тази фундаментално важна за човечеството тема, очерта взаимно изключващи се позиции: От Хънтингтън и неговата предвзета теория за "сблъсък на цивилизациите" до хуманния и пацифистки подход на интелектуалци, учени и духовни лидери, които работят за разпространяване на възгледа за възможен диалог между привържениците на християнството, исляма, юдаизма, будизма, разбира се, и с непринадлежащите към определена конфесия прогресисти, просвещенци като Жан Жак Русо и Волтер, хуманитаристи и технократи.

Покажи брой
Заглавие Автор
Думите на Пратеника Фетхуллах Гюлен
Съвременното измерение на диалога и Фетхуллах Гюлен Фетхуллах Гюлен
Имат ли религиозна основа идеите за диалог и толерантност на Фетхуллах Гюлен? Фетхуллах Гюлен
Каква е ролята на понятията „човек” и „любов” за оформянето на идеите на Фетхуллах Гюлен за диалога? Фетхуллах Гюлен
Понятията за „човека” и „любовта” не включват ли в смисъла си както приятелите, така и враговете? Фетхуллах Гюлен
Може ли да се приеме, че прошката е фактор, който укрепва диалога? Фетхуллах Гюлен
Какво е значението на думата „толерантност” според Фетхуллах Гюлен? Фетхуллах Гюлен
Какви бяха първите отзиви към започнатия от Гюлен диалог? Фетхуллах Гюлен
Нов ли е проектът за диалог и толерантност? Имало ли е и преди подобни начинания? Фетхуллах Гюлен
Каква е крайната цел на Фетхуллах Гюлен? Фетхуллах Гюлен
Какво смята Фетхуллах Гюлен за твърденията, че международният диалог е нова форма на мисионерство и при контактите с останалите е възможно човек да се отклони от ислямския път? Фетхуллах Гюлен
Има ли реална полза от предприетите досега инициативи за диалог? Фетхуллах Гюлен
Заключение Фетхуллах Гюлен