Пълноценността на възвишените чувства

Онези, които явно посягат на честта и достойнството, са низки хора, а онези, които го правят тайно, са самозабравили се невежи, които нямат срам от Бога. Всъщност онези, които нямат чувство за чест и достойнство, нямат и чувство за род и родина.