Благодатта и нейното осъзнаване

Аллах е дал на хората несметна благодат. Една от най-големите сред тях е способността на човека да ги осъзнава.

***

Здравето е такава блестяща благодат над здравите хора, че само болните са способни да я оценят.

***

Най-голямата благодат, с която Всевишния е дарил човека, е вярата. Човек може да се отблагодари за нея, като не се бунтува срещу Него.

***

Благодарността за всяка благодат е израз на признателност.

***

В много случаи невежият човек води щастлив и благоденстващ живот, а мъдрецът живее в материална нищета. Това показва, че земните блага не се дават според стойността на личността.

***

Важно е да се знае не цената на предметите, а стойността им.

***

Добротворствата на Аллах са равни на Неговото величие, а очакването Му за благодарност, е равно на равнището на онези, които е дарил с благодат.

***

Благодат, която отдалечава човека от Аллах, е най-голямото бедствие.