Победата на доброто и красивото

Доброто, красивото, справедливостта и добродетелта са основните начала на света. Каквото и да се случи, светът рано или късно ще поеме по правилния път и ще следва тяхната линия, и никой няма да намери сили, за да попречи на това.