Правотата

Човек, който е прав, е симпатичен и харесван, дори да е победен; онзи, който не е прав, е ненавиждан и нежелан, дори да е победител...

***

По своята същност правотата е красива, а човекът с право е приятен. Който е прав, е чист и неопетнен, дори да падне в калта, а, който не е прав, е нечист и гнусен, дори да се къпе с мускус...

***

Същността остава непроменена, дори цветът и формата да се променят. Личността не се променя, дори името и титлата й да се променят. Но хората са заблудени най-много от промените в цветовете, формите, имената и титлите.

***

Онзи, който потиска слабия човек, е победен, дори да е сред победителите, а онзи, който е прав, е победител, дори да е сред победените.