Книгата - послание за любов

Пред нас е една книга послание, написана от един човек посланик. Така определи книгата на Фетхуллах Гюлен “Към глобална цивилизация на любов и толерантност” проф. Александър Федотов при представяне на книгата, организирано от Центъра за източни езици и култури, Академия “Толерантност” и издателство “Труд”. По думите на проф. Федотов, книгата представлява лице на нова Турция. “На мен ми беше много любопитно да се вгледам в това лице, да се опитам да разчета, да прозра онова, което може би ние, посещавайки Анталия, не успяваме да видим. Защото Турция е много стара философска традиция, тя е един мисловен център, който продължава да живее чрез съответните послания и чрез съответните посланици”, посочи проф. Федотов.

Според него книгата е изключително полезно четиво за всеки, който се опитва да разбере нещо повече и да види какво може и трябва да се направи занапред. “Тази книга дава много искрени, полезни и точни отговори. И това е много важно, защото точните отговори нямат национална и религиозна принадлежност. Тях ги откриваме в тази книга”, допълни проф. Федотов.

Завеждащ отдел “Изтокознание” към Руската академия на науките акад. Ростислав Рибаков припомни как е възможно да различиш учителя от лъжеучителя с една християнска истина: “По делата ще ги познаете!” “Така може да разграничим учителя Гюлен от онези, които може би говорят правилните думи, но всъщност не са учители”, допълни акад. Рибаков. По думите му, страните се менят чрез образованието, диалога и толерантността и за това има огромна заслуга Гюлен, който е наред с многото учители на доброто. “21 век започна на 11 септември 2001 г., когато беше пуснат един термин - ислямски тероризъм, който няма право на съществуване. Това е оскърбление по отношение на исляма. Терористът си е терорист, той няма религия. Ние се надяваме, че нещата ще се подобрят и може би ще се подобрят, защото има такива учители като Гюлен”, поясни акад. Рибаков.

По думите на проф. Цветан Теофанов, прозренията на Фетхуллах Гюлен се градят върху основополагащите принципи на ислямската религия. Той посочва, че за Гюлен толерантността е следствие от най-святото чувство - любовта, която е фундаменталното начало, най-ярката светлина и най-могъщата сила. “Всичко извира от любовта, която е пътят на пророците, т.е. път към бога и неговите създания”, посочва проф. Теофанов.

Гюлен е представител на същия духовен елит, който напълно е изкоренил користта, себелюбието и личната изгода. Веруюто на Гюлен, за което той отдава цялата си енергия и цялата си любов, по думите на проф. Теофанов, се крие в следния цитат от книгата: “Да, днес има необходимост от непорочни, сериозни, предвидливи, искрени, сърдечни, самоотвержени хора, посветени на истината, които не посягат на чуждото, не мислят единствено за себе си, живеят заради другите, нямат материални очаквания. Ако в обществото се появят личности с такива качества, всички ще се насочат към тях.”

Какъвто и да си,аз ще дойда при теб

По думите на турския писател и колумнист Енес Ергене, когато се говори за Гюлен, всички се сещат за двете понятия - любов и толерантност. “В центъра на ислямската космология стои човекът, като Божията любов и обич се проявява в човека. Ислямският суфизъм, ислямската теология се базира на любовта между Бога и човека. В основата на любовта и толерантността стои любовта към всичко сътворено. Разбирането на Гюлен за любов и обич се базира на това разбиране”, казва Ергене. По неговите думи, за Фетхуллах Гюлен любовта не се гради на принципа “Ела, какъвто и да си”, а на “Какъвто и да си, аз ще дойда при теб”. “В Турция има мисъл, която гласи, че огънят гори там, където е паднал.

Какъвто и да си, аз ще дойда при теб

Гюлен обяснява това като егоизъм. Според него независимо къде е паднал огънят, той изгаря първо мен”, посочва Ергене. “Гюлен изтъква, че всъщност всяка цивилизация и култура са открити за диалог помежду си. Неговите изяви се базираха върху конструктивните елементи на различните цивилизации. Той акцентираше именно върху тези компоненти и ги извеждаше на преден план”, изтъква Ергене. “След 11 септември човекът, у когото открих тези вълшебни рецепти за разбирателство и сътрудничество и които може би ще спасят човечеството от сблъсъка на цивилизациите, е Фетхуллах Гюлен.” Това посочи дългогодишният директор на Националния център за стратегически изследвания проф. ген. Стоян Андреев. “Неговата книга дава няколко идеи как да се омекоти остротата и как да се избягват конфликтите. И предполагам, и се надявам, че отсега нататък ще се чуват и в медиите и сред народа само хубави неща за много големия човек и миролюбец Фетхуллах Гюлен”, допълни ген. Андреев.

Гюлен - преводач на съвременния език на любовта

“Пророка Мухаммед казва, че на всеки сто години ще бъде изпращан един човек, който да поднови религията. Моето скромно мнение е, че една от тези велики личности, които Аллах изпраща, за да преведат на съвременен език какво е любов и толерантност, за да ни покажат как трябва да се отнасяме и как трябва да се обичаме, е Фетхуллах Гюлен.” Това посочи Главният мюфтия Мустафа Хаджи. “Живеем във време, в което виждаме, че хората се отдалечават от човешките ценности, виждаме, че омразата завладява сърцата и същността на хората, но точно тогава, когато настъпи тъмнина, има необходимост от светлина. И тази светлина ни дават личности като Фетхуллах Гюлен”, посочи Главният мюфтия Хаджи.

“Действително нашият Творец и промислител за човешкия народ изпраща и сега, в 21 век, такива личности като учителя Гюлен, които да сеят семена на доброта, на любов и толерантност”, каза Видинският митрополит Дометиан. По думите му, ако някой невярващ прочете неговата книга, той по-скоро ще се обърне към небето, за да потърси Бога на любовта, на мира и толерантността. “Аз почувствах в книгата думите на Иисус Христос, който казва: “Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях”, допълни митрополит Дометиан.

“Аз съм възхитен от подходите на автора на книгата и особено към въпросите на изграждане на глобална цивилизация. Правилно авторът свързва пътя към глобалната цивилизация със защитата и гаранциите на човешките права и гражданските свободи на отделния човек”, посочи експрезидентът Желю Желев.

Какво провокира издаването на книгата?

“Когато ни беше предложено да издадем тази книга, аз я прочетох много внимателно от позицията на ортодоксален християнин и издадохме книгата, от която ще прочета само един цитат, под който може да се подпише всеки християнски мислител”, каза управителят на Издателска къща "Труд" и първи зам.-главен редактор на в. “Труд” Никола Кицевски. “Вярващият трябва да стопява в сърцето си дори и най-силно забилите се в него комети подобно на земната атмосфера и към всички, от най-близкото до най-далечното си обкръжение, трябва да излъчва лъчи на любов и диалог, извиращи от вярата му. И като човек той трябва да обича всички хора и всички творения заради Твореца и да бъде изпълнен с милосърдие към природата.” Кицевски посочи, че това е достатъчно да илюстрира съдържанието на книгата и да даде отговор на всичко, което би се написало в обратната посока. Представянето на книгата на Фетхуллах Гюлен завърши с миниконцерт пред препълнената зала на младия изпълнител Сунай Чалъков. (Заман / Тайфур Хюсеинов, София)