Тирана утвърди ценностите на диалога и толерантността като стана домакин на международен симпозиум

Проведеният в албанската столица мащабен симпозиум на 25 и 26 март носеше своето предизвикателство още с актуалното за нашите земи заглавие – „Глобални перспективи в религиозното, културното и социалното богатство на Балканите.“ Посоката на конференцията бе зададена от философските идеи на революционния мислител Фетхуллах Гюлен. Неговият опит беше използван от участниците в срещата като модел за междурелигиозна хармония.

Въпреки, че на пръв поглед последните думи звучат идеалистично и мнозина не биха се замислили, представеното от учените в едни от най-престижните университети в пълните зали на Тирана показа, че не само има такъв път, ами и че това е единственият възможен път за развитие на нашата цивилизация. Затова сред партньорите на събитието са големи институции – Министерството на културата на Албания, Тиранският университет, Фатих университет в Истанбул, както и международният център за диалог в Албания „Призми“. Едни от най-специалните гости, сред които професор Пол Уеър от Англия, професор Ростислав Рибаков от Русия, професор Ибрахим Бериша от университета в Прищина, професор Кирил Темков от Македония, издал първата книга в Македония за Фетхуллах Гюлен и много други. Всички те представиха изследванията на моделите, създадени от Фетхуллах Гюлен като модели на цялостта, на съвършеността в човечеството. Беше засегната в специален доклад и темата за нуждата от силно и здраво семейство, което е предизвикателство в днешния глобализиращ се все повече свят. Крайният резултат от казаното ще ни даде нови хоризонти за размисъл – да мислим за другия до нас така, както искаме да бъдем приети ние самите. Диалогът и свободата са начините да разбереш и да бъдеш разбран и затова са най-важното благо. Мирът дава плодове, враждата единствено руши.