Фетхуллах Гюлен – световен духовен лидер

За Гюлен са казани и написани планини от книги и изказвания. На пръв поглед нищо не може да се каже повече за него. Но както творчеството му е неизчерпаемо, така размислите за него са неизчерпаеми. За заслугите му към световния мир сигурно ще пишат по-достойни от мен интелектуалци. Аз като военен анализатор ще отбележа само един момент, който продължава да вълнува всички просветени хора. След терористичните операции през 11-ти септември 2001 год. в САЩ , напрежението между ислямския свят и християните определено нарасна. Президентът на САЩ ( тогавашния Джордж Буш-младши) ходеше всеки петък в Джамията да се моли за разбирателство между мюсюлмани и християни. Независимо от това напрежението между тях не спадаше. Спад се получи едва , когато Гюлен написа една вълнуваща статия във в. „Ню Йорк Таймс”.Този факт показа огромно влияние, което оказва на ислямския свят великия философ, теолог и мислител. Но за това сигурно ще пишат подробно други специалисти.

Аз ще съсредоточа вниманието Ви върху една друга историческа заслуга на Ф. Гюлен – Борбата му за опазване святото име на Исляма и участието му в борбата със световния тероризъм.

След терористичните операции на 11-ти септември 2001 год. за повечето християни, особено за американските, понятията терор и ислям се считаха за синоними, а понятията Джихад и убийства на немюсюлмани не се разграничаваха.

Гюлен доказа, че много от престъпленията се правят и от невежество. Особено масовите престъпления. Затова той написа около 10 книги за ограмотяване на мюсюлмани и християни в ценностите на Ислямската цивилизация. Особено ценна е книгата на Гюлен която е написа през 2008 год. : „Любов и Толерантност”. Така се явява равносметката на всичко написано до тук. Великия теолог доказва, че мюсюлманина не може да бъде (да стане) терорист и обратно – терорист не може да бъде мюсюлманин. Място за спекулации няма. „Джихад” не означава война, терор , а има строго определен духовен смисъл. Гюлен именно поставя въпроса да се даде от ООН (например) дефиницията на понятието терор и всички народи да се придържат строго към него.

Неговите мисли бяха развити от турски теолози и юристи като проф.-д-р Бекир Карлъга. Това би облекчило усилията на специалните организации да преследват и наказват извършителите на терористичните операции. Това ще постави в много добри морални позиции самия „Ислям” като цивилизация.

Много интересно е отношението на руските учени и политици към личността на и творчеството на Ф. Гюлен. Концентрирана оценка на големия учен се дава от един от най-изтъкнатите учени на съвременна Русия – акад. Ростислав Рибаков. Той високо оценява ролята на Гюлен за обединяването и сплотяването на цялата област Евроазия, която играе и ще играе много важна роля в Световната политика. Участията на акад. Рибаков в мероприятията, които в. „Заман” организира в България е много показателно за авторитета, който има редакционния колектив на вестника в международната политика и главно гарантиране сигурността на гражданите от Балканските страни. Публичното обсъждане на книгата : „Прокълнатият от Исляма терор” , която редакцията на в. „Заман” организира в гр. София с участието на най-изтъкнати български и балкански политици и учени е също събитие с Балкански мащаби, а участието на специалните служби на България и Македония придаваше конкретен практически характер на мероприятието. Книгата влезе като учебно пособие в университетите по специалността и корпоративна сигурност.

Искам да отбележа още една заслуга на Гюлен към цялото човечество. Той със своите трудове, които са преведени на почти всички цивилизовани езици и направи ценностите на Исляма достояние на всички народи. Неговият прочут паралелен анализ на тези ценности сближи още повече християни и мюсюлмани. Това е особено полезно днес, когато се извършва една гигантска интеграция на народите от целия свят. Творчеството на Гюлен ще става все по-популярно и по-масово изучавано сред 3 милиардното християнско население и милиард и половина мюсюлманското население на Земята.

Ние българите сме удовлетворени от това, че великият теолог и философ е от турски произход. Той се явява самостоятелен и значим фактор в усилията за включването на Република Турция в семейството на Европейските народи през ЕС и ще подкрепяме тези усилия.

Проф. - Генерал Стоян Андреев (Председател на Центъра за Стратегически Изследвания и Анализи)