Børn

Adam, den første mand, og Eva, den første kvinde, blev skabt sammen helt i begyndelsen af menneskets eksistens. Dette peger på, at ægteskabet er naturligt. Det vigtigste formål med denne naturtilstand er formering. Et ægteskab, der indgås med andre mål for øje end reproduktion, er intet andet end en flygtig fornøjelse og et eventyr. De børn, der kommer til verden som følge af et sådant ægteskab, er de ulykkelige resultater af en forbigående følelse.

En nations varighed afhænger af de unges uddannelse, af, at de bliver vækket til national ånd og bevidsthed, og åndeligt fuldkommengøres. Hvis nationerne ikke kan frembringe fuldkomne generationer, som de kan overgive deres fremtid til, er deres fremtidsudsigter i sandhed dystre. Der er ingen tvivl om, at hovedansvaret for at opdrage sådanne generationer ligger hos forældrene.

Menneskenes generationer kommer og går. De, der har opnået høje stader af spirituel udfoldelse, er værd at betragte som menneskelige. De, som ikke udvikler deres åndelige evner, som følge af deres lave uddannelsesniveau, kan knap fortjene at blive kaldt menneskelige. De er ikke andet end sære skabninger, selvom de stammer fra Adam. Og deres forældre, som de er en byrde for, er uheldige i at have opfostret dem.

Når træer bliver rigtigt beskåret, producerer de frugter, og deres vækst øges. Hvis ikke de beskæres rigtigt, forkrøbler de og hæmmes i væksten. Når man ved dette, burde man da ikke give ethvert menneske, som alle indeholder så mange talenter og evner, mindst lige så megen pleje som et træ?

De af jer, der bringer børn ind i denne verden, skal hæve dem til rigerne bag himlene. På samme måde som man tager sig af deres legemlige sundhed, skal man også tage sig af deres åndelige liv. For Guds skyld, hav medlidenhed og frels de hjælpeløse uskyldige. Lad ikke deres liv gå til spilde.

Hvis forældrene opmuntrer deres børn til at udvikle deres evner og være til nytte for sig selv og samfundet, har de givet nationen en stærk, ny søjle. Hvis de derimod ikke kultiverer deres børns menneskelige følelser, vil de have sat skorpioner fri ude i samfundet.

Forældre har ret over deres børn, så længe de lader dem uddanne sig og udstyrer dem med dyder. Derimod kan de ikke påstå sådant et krav, hvis de forsømmer dem. Men hvad skal man kalde de forældre, der introducerer deres børn til nedrigheder og uanstændighed, og får dem til at bryde med menneskeheden?