Forældres Rettigheder

Respekt for forældrene er en primær og hellig pligt. Hvis man ikke respekterer sine forældre, er man ulydig overfor Gud, den Almægtige. De, som behandler deres forældre dårligt, vil til sidst blive behandlet dårligt af andre.

Lige fra undfangelsens øjeblik er et barn, der vokser og udvikler sig, sine forældres ansvar med hensyn til pleje. Man kan ikke forestille sig dybden af forældrenes hengivenhed og medfølelse overfor deres børn, eller beregne det besvær og de vanskeligheder, de går igennem på grund af dem. Af denne grund er respekt for forældrene er menneskelig taknemlighedsgæld såvel som en religiøs pligt.

De, som værdsætter deres forældre og betragter dem som midler til at opnå Guds nåde, er de mest fremgangsrige i begge verdener. De, som betragter deres forældres eksistens som en byrde eller som bliver trætte af dem, vil uundgåeligt lide de sværeste vanskeligheder i livet.

Jo mere man respekterer sine forældre, desto større respekt og ærefrygt vil man føle overfor sin Skaber. Hvis man ikke føler eller viser nogen respekt for sine forældre, betyder det, at man ikke føler nogen frygt, ærefrygt eller respekt overfor Gud. Og alligevel er det en underlig ting i vore dage, at både de, der ikke har respekt for Gud, og de, der påstår de elsker Gud, ikke adlyder deres forældre.

Børn bør respektere og adlyde deres forældre så meget som muligt. Forældre bør ofre ligeså megen opmærksomhed på deres børns åndelige og moralske uddannelse, som de gør overfor deres fysiske vækst og sundhed, og bør overgive dem til de mest ærværdige lærere og vejledere. Hvor uvidende og ligegyldige er ikke de forældre, der forsømmer deres børns moralske og åndelige træning, og hvor ulykkelige er ikke de børn, der bliver ofre for denne oplevelse af forsømmelighed.

Børn, som ikke tager hensyn til deres forældres rettigheder og er ulydige mod dem, er "uhyrer, der stammer fra et forringet menneske." Forældre, der ikke sikrer deres børns moralske og åndelige velfærd, er ligeledes ubarmhjertige og onde. De mest brutale og ubarmhjertige af alle, er de forældre, der lammer deres børns moralske og åndelige udvikling, efter at deres børn har fundet vejen til menneskelig fuldkommengørelse.

Familierne udgør et samfunds grundlag. Den reciprokke respekt for rettigheder og pligter indenfor familien fører til et stærkt og sundt samfund. Når sådanne familiære forhold forsvinder, mister samfundet sin medfølelse og respekt for andre.