Profeten Muhammad

Menneskeheden kom til at lære en sand civilisation at kende ved hjælp af Profeten Muhammad (fvmh), og syntes godt om den. Alle de anstrengelser, man har gjort sig efter ham, for den ægte civilisations skyld, har ikke været meget mere end øvelser eller forsøg på at praktisere de principper, han kom med, og tilpasse dem nye forhold. Af denne grund fortjener han at blive kaldt for grundlæggeren af sand civilisation.

Profeten Muhammad (fvmh), forkastede dovenskab og den lade, og anså arbejde som en form for tilbedelse og bifaldt de, der arbejdede hårdt. Han førte sine følgere til horisonter, der lå udover den tid, de levede i, og lærte dem, hvorledes de kunne blive balancens grundstof i verden.

Profeten Muhammad (fvmh), er uden ligemand i at være som et ærens og veltalenhedens sværd mod vantro og vildskab. Han forkyndte sandheden med den klareste stemme, og viste menneskeheden vejene til sand eksistens.

Hvis der nogensinde har levet en person, som uvidenhed, vantro og brutalitet har hadet mest, er det Profeten Muhammad (fvmh). De, der søger efter sandheden og tørster efter ægte viden, vil til sidst finde frem til ham, og omfavne hans vej.

Profeten Muhammad (fvmh), proklamerede sand frihed for mennesket, og indarbejdede i menneskets bevidsthed, at alle mennesker er lige for loven. Han fik gennemført, at fortrinlighed baseres på dyd, fromhed og moral. Han betragtede det at forkynde sandheden overfor alle undertrykkere og undertrykkende tanker, som en slags tilbedelse.

Muhammad (fvmh), kaldte os til at beskytte religionen, livet, fornuften, ejendom og familiens og slægtens integritet, og at stræbe efter dette mål. Han erklærede, på en bemærkelsesværdig afbalanceret måde, at ingen anden pligt var ligeså meget værd som denne kamp.

Muhammad (fvmh), åbenbarede denne verdens og dødens flygtige karakter, og viste, at graven er et venteværelse, der åbner sig mod et rige af evig lyksalighed. Han førte ethvert hjerte, der søger glæde, uanset tid eller sted, til Khadrs kilde, og gjorde dem i stand til at drikke udødelighedens eliksir.