• اراده
 • جوشن
 • ماهیتِ به یاری رسیدنِ فرشتگان
 • رابطۀ سست شده
 • توحید ادیان (!)
 • سخنی در بارۀ دعا و «شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»
 • نسل‌های بی‌آرمان
 • وضعیت اسفناک ما و راه‌های نجات از آن
 • باورها و ارج‌گذاری‌های نادرست در بارۀ تقدیر
 • عذاب مقدس
 • ترکیه و المپیادهای علمی
 • سِحر و راه‌های نجات از آن
 • اراده
 • جوشن
 • ماهیتِ به یاری رسیدنِ فرشتگان
 • رابطۀ سست شده
 • توحید ادیان (!)
 • سخنی در بارۀ دعا و «شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»
 • نسل‌های بی‌آرمان
 • وضعیت اسفناک ما و راه‌های نجات از آن
 • باورها و ارج‌گذاری‌های نادرست در بارۀ تقدیر
 • عذاب مقدس
 • ترکیه و المپیادهای علمی
 • سِحر و راه‌های نجات از آن

تازه ترین موضوعات

بُن بست جهالت

مرداد 26, 1398 انسان در گرداب بحران‌ها فتح الله گولن
در آستانه‌ی رسیدن به دور تازه‌ای از انجام وظیفه، در دل‌های ما عشق و هیجان زلیخا و آه‌و‌فغان یعقوب…

اراده

خرداد 28, 1398 انسان در گرداب بحران‌ها فتح الله گولن
قدرت تصمیم‌گیری برای انجام دادن ویا انجام ندادن کاری، ویا «مختاریت اراده» که می‌توانیم از آن به…

ماهیتِ به یاری رسیدنِ فرشتگان

خرداد 28, 1398 منشور-2 فتح الله گولن
پرسش: برخی‌ها به یاری رسیدن فرشتگان را یک عامل روانشناختی تلقی می‌کنند. حال آنکه همچو واقعات در…

رابطۀ سست شده

خرداد 17, 1398 انسان در گرداب بحران‌ها فتح الله گولن
در روزهایی که پیروزی‌های ما یکی پی دیگری رقم می‌خورد، در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی ملت، سخن از…

توحید ادیان (!)

خرداد 17, 1398 منشور-1 فتح الله گولن
پرسش: در غرب با اتکا به نقاط مشترک ادیان، چنین اندیشه‌ای حاکم است: «سرچشمۀ همۀ ادیان یکی است، پس…

سخنی در بارۀ دعا و «شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»

خرداد 17, 1398 منشور-2 فتح الله گولن
پرسش: پیامبر خداr در یکی از دعاهای شان، با گفتنِ «شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»، از «شماته» به خداوند پناه…

جوشن

خرداد 17, 1398 منشور-1 فتح الله گولن
پرسش: مسلمانان دیدگاه‌های متفاوتی در بارۀ جوشن دارند. در حالی که بعضی‌ها آن را تاج سر خود می‌سازند،…

نسل‌های بی‌آرمان

ارديبهشت 18, 1398 انسان در گرداب بحران‌ها فتح الله گولن
نسل‌ها با هدف‌هاي‌ بلند و آرمان‌های رهايي‌بخش که به آنان نشان داده می‌شود، حیات‌شان را محافظت…