اكسير جاويدانگي

نمایش #
عنوان نویسنده
مكلفيّت سابجكتيف فتح الله گولن
همين شرف ما را كافي است فتح الله گولن
اذيت و آزارشان بس است، آنان را بخندان! فتح الله گولن