پرینت

وفاداري او نسبت به دوستان، اشياء و خاطره‌ها

نوشته شده توسط فيض محمد «عثماني» بر . ارسال شده در فتح الله گولن و نهضت دلدادگان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

فتح الله گولن

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي استاد فتح الله گولن، تواضع اوست. اين تواضع كه مي‌توانيم آن را هم استاد فتح الله گولن چه نسبت به دوستان و چه نسبت به اشيايي كه استفاده كرده است و چه نسبت به جايي كه هرچند به مدت كوتاهي در آن اقامت نماید و خلاصه نسبت به هر چيزي كه با او تماس داشته، وفادار است. او مي‌گويد: «اگر در اثناي يكي از سفرهاي مان زير درختي به مدت كوتاهي استراحت كرده باشيم و سال‌ها بعد بازهم به اتفاق همان دوستان از آن محل بگذريم و اين دوستان آن استراحت ما را ياد‌آوري نكنند، آزرده خواهم شد.» حتي نمي‌خواهد ديكور و ديزاين محلي كه مدتي در آن اقامت كرده است، تغيير داده شود.

استاد گولن، هرگاه احساس كرد كه قلب كسي را شكسته است ويا بنابر هر سبب وعاملي قلب كسي شكسته است اين را با شیوه خاص خودش و به گونه‌اي كه مناسب حال هر شخص است، تعمير مي‌كند.