პიროვნება და ადამიანის უფლებები

"ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს პიროვნების განვითარების ან სხვა პიროვნებების მოტივაციის. ვინაიდან ყურანი თითოეულ პიროვნებას განიხილავს, როგორც ცალკეულ სუბიექტს, სხვა სუბიექტებთან შედარებით".

"მნიშვნელოვნად გვესახება ემოციისა და აზროვნების წყარო, რომელიც მათ ასაზრდოებს. როდესაც პიროვნებას ჩამოუყალიბდება განსაზღვრული ფორმა აზროვნებისა და შეცნობისა, აგრეთვე განსაზღვრული შეხედულებები საგნის მიმართ, მაშინ ის შეიცნობს, რომ აუცილებელია იცხოვრო საზოგადოებრივი ცხოვრებით. პიროვნების განვითარება შეიგრძნობა მოთხოვნილებით - იყო სხვებთან ერთად და არა მატრო, და რომ ზიანი არ უნდა მიაყენო საზოგადოების სხვა წევრებს". 

Pin It
  • შეიქმნა - ზე.
საავტორო უფლება © 2020 ფეთჰულლაჰ გიულენი ვებ საიტის. ყველა უფლება დაცულია.
fgulen.com არის შეიცავს წყაროს Fethullah Gülen, ცნობილი თურქი მეცნიერის და ინტელექტუალური.