ფუნდამენტალიზმი

ფუნდამენტალიზმი ნიშნავს რწმენის ფანატიკურ და დოგმატურ მორჩილებას. მას არავითარი კავშირი არ აქვს ისლამთან. 

დიდი შეცდომა იქნებოდა, რომ ისლამი ჩაგვეთვალა ფუნდამენტალურად, მუსლიმანები კი ფუნდამენტალისტებად. ეს საკითხი წარმოადგენს კონცეპტუალურ ხლართს და მოითხოვს დაზუსტებას(Эйюп Джан, "За горизонты с Фетхулахом Гюленом, " Заман, август,1995)