სიყვარული ადამიანის არსში

სამი დიდი რელიგიის ლიდერების ერთობლიობით ვაშინგტონში მსოფლიოს სხვადასხვა დედაქალაქებში მთელი რიგი კონფერენციების ჩატარებას გთავაზობთ. მეორე სერიის ჩატარების დროდ იესოს დაბადებიდან 2000 წლის თავი იდეალურად შეიძლება ჩაითვალოს. სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებში ძალიან სასარგებლოდ ჩაითვლება მორწმუნე ახალგარდების ერთობლივი განათლების მიღება რაც მათ ერთმანეთთან უფრო დაახლოვებს. სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში სამი დიდი რელიგიის მამად ცნობილი წინასწარმეტყველ აბრაამის დაბადების ადგილად ცნობილი ქალაქი ურფაში შეიძლება დაარსებულ იქნას საღვთისმეტყველო სკოლა. ეს შესაძლოა განხორციელდეს ან უნივერსიტეტის პროგრამის გაფართოების ხარჯზე ან დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის დაარსებით. ზემოთ აღნიშნული პროგრამები შეიძლება მნიშვნელოვნად ჩაითვალოს მაგრამ მათი განხორციელება შეუძლებელი არ არის. მსოფლიოში ორი ტიპის ადამიანი არსებობს: ერთი ნაწილი ცდილობს თავისი თავი საზოგადოებას მიუსადაგოს. მეორე ნაწილი კი საზოგადოებას, რომც არ შეეფერებოდეს უნდა, რომ საზოგადოებამ მოახდინოს მის ფასეულობებზე ადაპტირება. საზოგადოება მთელი პროგრესისათვის მეორე ტიპის ადამიანის წინაშეა დავალებული. მათი გადარჩენისათვის წყალობა ჰქონდეს ღმერთს.