Η Θρησκεία

Ο άνθρωπος, από την ημέρα της υπάρξεώς του μέχρι σήμερα έχει βρει την πραγματική γαλήνη στη ζεστή ατμόσφαιρα της Θρησκείας και μόνο χάρη σ' αυτήν έχει γίνει ευτυχισμένος. Είναι αρκετά δύσκολο να μιλήσει κανείς περί ευτυχίας αλλά και αδύνατο να αναφερθεί ο άνθρωπος για αρετή και υψηλή ηθική στο σημείο που δεν υπάρχει θρησκεία. Διότι η πηγή της αρετής και της ηθικής είναι η συνείδηση. Το μοναδικό στοιχείο που θα καθυποτάσσει τη συνείδηση είναι η θρησκεία που έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό.

* * *

Όποιοι δεν αποδέχονται τη Θρησκεία, αρχίζουν να συμπεριφέρονται ασεβώς απέναντι στις υψηλές έννοιες της τιμής, της πατρίδας και του έθνους.

* * *

Αυτοστιγμεί ολότελα μια πίσσα που αναβλύζει από την πηγή της ανηθικότητας και από την έλλειψη πίστεως, καθώς επίσης και κάθε μορφής αναταραχή και αναρχία, αποτελούν τις άχαρες πικροδάφνες των άθεων κοιλάδων.

* * *

Η Θρησκεία, είναι το πιο αποδοτικό σχολείο που έχει ανοίξει στο όνομα των καλών συνηθειών. Οι δε μαθητές αυτού του σχολείου είναι, ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος που ενώνεται μ' αυτό το σχολείο αργά ή γρήγορα θα αισθάνεται γαλήνη, ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Όσοι όμως μένουν έξω, με τον καιρό χάνουν τα πάντα τους, ακόμα και τον εαυτό τους.