Кубат Чекиров “диалог” конференциясында сүйлөгөн сөзү

Жана биз белгилеп өткөн Гүлендин бүгүн бизге жетип аткан идеяларын жана бүткүл адамзаттын нарк баалуулуктарын өнүгүп өсөм деген эл: улуттук асыл нарктары баалулуктары менен катар ала жүргөндө гана өркүндөп өскөн эл болот.