Drukuj

Republika

Fethullah Gülen włącz . Opublikowano w Perły mądrości

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Perły mądrości: Republika

Republika to rządy oparte na wyborach i ordynacji. Pierwszą z ksiąg, która w pełni tłumaczy tę koncepcję, jest Koran. Mówienie, że zasady republikańskie – jeśli celowo nie są wprowadzane w złych intencjach – pozostają w sprzeczności z Koranem, dowodzi jedynie braku wiedzy. Wspieranie republiki z równoczesnym zaprzeczaniem jej źródłom stanowi przejaw uporu i ignorancji.

Prorok nie rościł sobie prawa do panowania. Za jego przykładem poszło czterech jego bezpośrednich następców. Panowanie pojawiło się dopiero wtedy, gdy ludzie wzrastali z dala od ducha islamu. Owo zejście z właściwej drogi stało się w końcu przyczyną ucisku i despotyzmu.

Prawdziwa republika, opierając się na autentycznej wolności i sprawiedliwości, stanowi szlachetną oraz bezpieczną formę władzy. Równocześnie jest jednak bardzo wrażliwym ustrojem. W jej wnętrzu rozrastać się będą ateizm i anarchia, jeśli nie będzie rozpatrywana we właściwy sposób.

Prawdziwa republika jest formą władzy przeznaczoną dla uwznioślonych dusz, najbardziej odpowiada też ludzkiej godności. Jednostki niedojrzałe oraz okazujące brak zrozumienia dla ludzkiej doskonałości postrzegają ją jako rodzaj mirażu, tymczasową altanę, która nie oferuje żadnego schronienia.

Republika, dzięki swej opiece oraz wychowywaniu pokoleń w miłości i poczuciu wolności, może pełnić rolę matki bądź piastunki suwerenności. Jej rządy to rządy wolności, zalet oraz moralności. Nie mają one nic wspólnego z „utratą” tych wartości.

Republika zapewnia fundamenty, które dźwigają na sobie wzniosłe wartości. Następnie pozostawia nas ze szlachetną moralnością oraz wrażliwym sumieniem. Ostatecznie, rozpoznając w sobie istoty ludzkie, które posiadają siłę woli, zaczynamy myśleć w sposób dobry oraz pełen cnoty. Zarówno w domu, jak i w pracy podążamy za najwyższymi ludzkimi wartościami.

Nasza dusza, która ma wrodzone pragnienie wolności, odrzuca wszelkie formy dominacji. Potrafi też reagować na wszelakie ograniczania nakładane na wolność myśli, zachowania oraz wypowiedzi. Z jednej strony rządy republikańskie dostarczają jednostkom praw i wolności, z drugiej – muszą dążyć do wykształcenia u obywateli wysokiego poziomu moralnego, silnej woli oraz ścisłego sposobu rozumowania.

Republika zobowiązana jest do ochrony przekonań religijnych, myśli oraz uczuć swych obywateli. Jeżeli tego nie czyni, lecz postępuje odwrotnie i okazuje ludziom pogardę ze względu na ich przekonania religijne, narusza wówczas ich podstawowe prawa oraz plami ich honor – stanowi to wyraz pogardy dla idei republiki i tego wszystkiego, co powinna sobą reprezentować.

Republika potrzebuje ludzi w pełni identyfikujących się z jej zasadami. Rządzący powinni być godni tego zaszczytu, a ich praca winna być uczciwa oraz sprawiedliwa.

blog comments powered by Disqus