Sufizm

Sufizm jest ścieżką naśladowaną przez sufich w celu dotarcia do Prawdy: Boga. Podczas, gdy termin sufizm wyraża zwykle aspekt teoretyczny lub filozoficzny tych poszukiwań, osoby praktykujące aspekt fizyczny określane są zazwyczaj mianem „derwiszów”.