Tolerancja i wielkoduszność

Tolerancja i wielkoduszność

Bądź przestronny niczym ocean, tuląc każdą duszę do swej piersi! Pozwól, by wiara zadbała o twą czujność, pielęgnowała twą nieskończoną miłość do ludzkości, i nie pozostaw żadnego złamanego serca zapomnianym. Chwal dobro za jego dobroć, doceniaj tych, którzy mają ufne serca i bądź wobec nich wielkoduszny. Napotykając niewierzących bądź tak delikatny, że ich nienawiść stopnieje. Ożywiaj ludzi swym oddechem niczym Mesjasz.

Pamiętaj, że podążasz najlepszą ścieżką i naśladuj Proroka, boskiego przewodnika. Bądź świadomy, że jego wskazówki zawdzięczasz najdoskonalszemu oraz najbardziej wyrazistemu objawieniu. Bądź uczciwy i zrównoważony w swoich osądach, niewielu ludzi cieszy się tym błogosławieństwem.

Zło zwalczaj dobrocią i ignoruj nieuprzejmość! Postawa człowieka ujawnia jego charakter. Sprzyjaj tolerancji i bądź wspaniałomyślny wobec tych, którzy się mylą.

Najbardziej charakterystyczną cechą duszy przepełnionej wiarą jest miłość, która wyraża się w czynach pełnych miłości, a także uczucie wrogości wobec wszystkich uczynków, w których obecna jest wrogość. Nienawiść do wszystkiego jest oznaką szaleństwa lub opętania przez Szatana.

Zaakceptuj sposób, w jaki traktuje cię Bóg. Uczyń to miarą twojego stosunku do innych, abyś mógł wśród nich reprezentować prawdę i nie obawiać się samotności.

Jedynie ludzie pozbawieni rozumu lub ci, którzy ulegli czystej głupocie oraz cielesnym pożądaniom są przekonani, że wierzący mogą ich zranić. Podążaj za duchowym przewodnikiem, by obudzić serce i wypełnić oczy łzami.

Oceniaj swoją wartość w oczach Stwórcy poprzez ilość miejsca, jakie zajmuje On w twoim sercu oraz oceniaj swój wizerunek w oczach ludzi poprzez sposób, w jaki ich traktujesz. Nie lekceważ prawdy nawet na chwilę. A ponadto bądź „człowiekiem pośród innych ludzi”.

Dostrzegaj i bądź czujny wobec każdego uczynku powodującego, że miłujesz innych. Następnie uświadom sobie, że postępując w ten sposób sprawiasz, iż oni również ciebie miłują.

Nie pozwól swej cielesności być jurorem w każdej walce, gdyż oznaczałoby to, że poza tobą wszyscy są grzeszni i godni pożałowania. Według słów Proroka taka ocena wyraża twoją zgubę. Bądź stanowczy i nieubłagany wobec swej cielesnej jaźni, a wobec innych łagodny i ustępliwy.

By chronić swe wartości, honor oraz miłość, miłuj w imię prawdy, odczuwaj wstręt w imię prawdy, bądź otwarty na prawdę.

* Ten zbiór aforyzmów powstał w 1984 r., a obecnie pojawił sie w wydaniu Ölçü veya Yoldaki Işiklar, Kaynak, Izmir, 2000; wersja angielska: Pearls of Wisdom, The Fountain, New Jersey, 2000, ss. 61.