Co działo się z Gülenem podczas przewrotu wojskowego w 1980 roku?

W 1980 roku, dokładnie 5 września, Gülen przemawiał z ambony. Było to w przeddzień jego 20-dniowego zwolnienia chorobowego.

12 września – w dniu puczu – wkroczono do jego domu. Nie został zatrzymany, ponieważ go tam nie było. Poprosił o kolejne 45 dni zwolnienia. Następnie dom, w którym gościł również został najechany i tym razem Gülen został zatrzymany. Uwolniono go po sześciogodzinnym przesłuchaniu.

25 listopada Gülen został przeniesiony do Çanakkle – jednak z przyczyn zdrowotnych nie był w stanie tam służyć. Z kolei od 20 marca 1981 roku wziął urlop na czas nieokreślony.