Co szczególnego oferuje Fethullah Gülen, platformy FDiP i Ruch Hizmet?

Wśród zajmujących się tego typu problemami podmiotów społecznych Ruch Hizmet w wyraźny sposób wyróżnia się stylem, jak i strategią. Ponieważ Ruch nie jest partią polityczną i nie dąży do osiągniecia władzy, nie zaprząta swych kulturowych i edukacyjnych celów ambicjami ani taktyką polityczną. Daje za to właściwy wyraz kwestiom poszukującym rozwiązań, a także wzywa do zmian – raczej poprzez przyjmowanie odpowiedzialności oraz radzenie sobie z jednostkami i ich potrzebami, niż obcowanie ze stanowiskami rządowymi bądź politycznymi. W takim znaczeniu Ruch jest w stanie zachować neutralność w stosunku do partii czy ugrupowań politycznych.

Platformy FDiP generują i rozpowszechniają idee, informacje oraz wiedzę. Idee te posiadają odmienne uzasadnienia i pozwalają słowom oraz pomysłom wypływać na powierzchnię. Różnią się one od idei i sfomułowań, które chciałyby narzucić dominujące w Turcji grupy. W tym przypadku celem nie jest ignorowanie tendencji tych dominujących grup do osiągania hegemonicznej kontroli nad procesami oraz mechanizmami politycznymi. Zarówno wewnątrz, jak i poza strukturami Ruchu jest to raczej postrzegane jako mądre nauczanie na przykładzie prawidłowo pełnionych ról instytucji społecznych, a w ten sposób oferowanie pomocy w definiowaniu tego, jak mogłaby wyglądać aktywna demokracja w tym kraju.