Czy Fethullah Gülen i Hizmet sprzeciwiają się sekularyzmowi?

Nie do końca. Jak podkreślono wcześniej, Gülen i FDiP wspólnie zgromadzili zagorzałych sekularystów, a także ich przeciwników, którzy w sztuczny sposób zostali oddzieleni od tej problematyki. Gülen uważa, że świeckość nie powinna być przeszkodą dla religijnego poświęcenia, ani też oddanie wierze nie powinno zagrażać świeckości. Platformy FDiP pomagają łączyć te występujące w Turcji grupy na drodze dialogu.