Czy Ruch powstał w wyniku konfliktów religijnych w Turcji?

Nie, Ruch nie został utworzony z powodu jakiegokolwiek konfliktu, ani też jako jego przejaw, nie mówiąc już o konflikcie pomiędzy społecznością świecką a wierzącą w Turcji. Niektórzy spośród ideologicznych oponentów Ruchu starają się przedstawiać wszelkie działania wspólnot wierzących, jako prawicowe lub też fundamentalistyczne, lecz Hizmet nigdy nie miał związku z żadnego rodzaju anarchią, terrorem, ani też z nadużywaniem swej pozycji. Wszelkiego rodzaju próby opisywania Ruchu w ten sposób, czy też nadawania mu tego rodzaju etykiety, nie mają konkretnych podstaw, a tureckie sądy – jak i społeczeństwo – odrzuciły podobne zarzuty. Zdecydowana większość społeczeństwa w Turcji nie dostrzega w członkach Ruchu fundamentalistów, ani nie uważa, aby stanowili oni jakiekolwiek zagrożenie dla obecnego porządku politycznego lub też ekonomicznego.